Inhoud van de leergang

Evenwicht in ontwikkeling

De Universana-leergang is gericht op innerlijke ontwikkeling en bevrijding in ons dagelijkse leven. Hiermee is er een Vierde Weg-opleiding in Nederland gestart. De Vierde Weg is als innerlijke ontwikkelingsmethode in de wereld gezet door Peter Ouspensky, die lange tijd werkte met George Gurdjieff, en combineert de drie traditionele ontwikkelingswegen: die van het Intellect, Kennis en Rede (hoofd), die van de Gevoel, Toewijding en Stilte (hart) en die van het Beweging, Handeling en Lichaam (handen).

De Universana-leergang is effectief omdat de praktijk deel zal gaan uitmaken van het gewone dagelijkse leven van ‘huisje-boompje-beestje-baantje’. Je hoeft dus niet op zoek naar een speciale plek of speciale momenten voor het praktiseren van hetgeen deze leergang van je vraagt. Alle dagelijkse omstandigheden en alle intermenselijke relaties worden ‘werkplek’. Zo word je je eigen levenscoach en word je autognost, zelfkenner.

Hoofd, hart en handen

Dit innerlijke Werk is gericht op het zuiveren van de drie genoemde centra, ofwel een zuivering van ‘hoofd, hart en handen’, een zuivering in denken, voelen en handelen. Een zuivering op mentaal en emotioneel gebied, want veel problemen, pijn en onmacht die wordt ervaren, komen voort uit dit emo-mentale gebied. Innerlijke onrust en stress ontstaan uit het niet goed weten hoe hiermee om te gaan en dit kan dus erg belastend zijn, met als resultaat warrig, wispelturig of inconsequent gedrag of zelfs ongelukkig zijn. Door het innerlijke werk dat Universana biedt, kun je achter gevoelens en gedachten de immense Stille Ruimte gaan ervaren, die de vele psychische bewegingen overstijgt en waarin veel vrede te ervaren is. Hieruit ontstaat een veel zuiverder handelswijze in elke situatie waarin we verzeilen.

Waarneming en herwaardering van wat zich in onze geest afspeelt, is de aanvang van innerlijke werk. In de Universana-leergang kun je ontdekken hoe je innerlijke beperkingen en blokkades kunt waarnemen, om ze vervolgens achter te laten. Dit is het begin van het noodzakelijke proces: het opdoen van zelfkennis. Vervolgens kan dit worden waar-gemaakt in maatschappelijke situaties als werk, gezin en andere dagelijkse bezigheden.
Dagelijks en op elk moment hiermee aan de slag kunnen gaan is een grote kans! Want zo komt er in jouw ‘normale’ leven een innerlijke evenwichtige ontwikkeling op gang, gestadig en in je eigen tempo, die je in staat stelt om in elke situatie volledig aanwezig te zijn: vrij en in jezelf verankerd.

Zelfherinnering en zelfexpressie

Bij aanvang van dit innerlijke werk zul je ontdekken dat je jezelf beter leert kennen, en dat je jezelf vaker zult gaan herinneren in Zelfherinnering. Automatisch, ofwel niet-reflectief denken, voelen en doen-en-laten zullen gaan afnemen en je gaat je minder identificeren met denkbeelden, gevoelens, voorkeuren en omstandigheden, wat een zuiver ‘zijn en doen’ oplevert. De Universana-leergang besteedt hier als eerste aandacht aan, waardoor we allemaal wákkerder worden. Onze magnifieke geest ontwikkelt zich in al haar mogelijkheden en komt geheel ten dienste van ons vrije innerlijk en onze zelfexpressie. Dit maakt het mogelijk om ‘te doen door niet te doen’, zoals dit zo mooi heet. We staan dan volop ín de wereld en zijn niet langer ván de wereld. We komen volledig tot bloei in zelfexpressie, waarin onze drie Centra optimaal samenwerken en elkaar stimuleren.

De bestaans-essentie van elk wezen in het universum is expressie. Alles groeit en bloeit als het ware, of het nu gaat om een bloem, een stad, een zon, een spiraalnevel, of een mens. Bestaan is in zekere zin synoniem aan expressief zijn. Alles drukt zich uit, op welke manier dan ook. Het is de uitdrukking van het Absolute zélf, in manifeste vormen en bewegingen. Het geldt dus ook voor ons mensen. Het is belangrijk ons, op welke manier dan ook, uit te drukken in het leven.
Menselijke bloei in zelfexpressie zou het belangrijkste doel in het leven van elk mens moeten zijn. We kunnen dit bovendien bewust en reflectief ervaren omdat onze menselijke natuur dit mogelijk maakt. Andere levende schepsels kunnen dat niet. Zonder een zekere mate van bloei in ons leven voelen we ons dan ook niet echt tot ons recht komen. Dan kan het leven zelfs als zinloos worden ervaren.
De ene mens gebruikt doek, verf en kwasten, een ander ontwerpt beelden of gebouwen, en weer een ander danst, zingt, speelt of componeert. Sommigen schrijven gedichten of boeken, sommigen geven les in wat ze bezielt of houden bijeenkomsten of satsangs, en weer anderen stichten een gezin of ontwerpen een florerend bedrijf om in te kunnen bloeien.

Inspanning in ontspanning

Voor innerlijke bevrijding en éénwording, en dus voor Zelfrealisatie, is een bewuste inspanning in ontspanning nodig en een zekere discipline. Het begrip discipline komt van het klassiek-Latijnse disciplīna, wat kennis, wetenschap, leer en opvoeding betekent. We volgen in feite met een zekere toewijding een opdracht die we onszélf stellen. Als we innerlijk één worden, zijn we in Zelfherinnering en kunnen we werkelijk ‘doen’, wat we ook denken met ons hoofd, wat we ook voelen in ons hart en hoe we ook hand-elen, in welke situatie dan ook. We komen zo in vrede in de eerder genoemde immense Stille Ruimte. Als we in vrede zijn, ervaren we geen oppositie en stromen liefde en creativiteit als vanzelf door ons heen en komen we volledig tot bloei. Tot bloei komen is zeer essentieel voor de mens.

Zelfexpressie in zelfherinnering leidt van-Zelf naar zelfrealisatie en dan houden we niet-aflatend en volkomen niet-geïdentificeerd van onszelf en anderen.
De website zelfkennis.nu is het ‘studieboek’ van Universana. Hierin staan alle relevante dingen die een mens innerlijk zullen kunnen gaan bevrijden beschreven, met veel uitleg, voorbeelden en oefeningen, en wordt voortdurend aangevuld.
Welkom! De Universana-leergang staat onder leiding van Michiel Koperdraat.

.

vergina-star-vector

 

  • Ons centrum van de Rede zal, naast het zuiveren van de centra van Gevoel- en Beweging, ook haar eigen mentale onjuistheid zuiveren
  • Ons centrum van het Gevoel zal, naast het zuiveren van het Rede- en Beweging-Centrum, ook de eigen (negatieve) gevoelens en emoties zuiveren
  • Ons centrum van Beweging zal in de zuivering van de andere centra ook de eigen nodeloze of overtollige beweging zuiveren, voornamelijk die in onze geest.

Lees hier meer over de Centra van de Geest

 

vergina-star-vector

© Michiel Koperdraat