Satsang bijeenkomsten

Inhoud van de Universana-satsangs

Een satsang is een bijeenkomst waarin de essentie van ons bestaan centraal staat, met de wens deze essentie beter te leren doorgronden. Een satsang is gericht op waarheidsvinding. 
De kern van het gedachtegoed van ‘ware wijzen’ is dat er slechts één werkelijkheid is die door iedereen kan worden ervaren. Deze ene, ondeelbare werkelijkheid is tegelijkertijd de bron en de ware natuur van alles wat bestaat, ook wel Absoluut Bewustzijn of het Zelf genoemd.

In de Universana-satsangs zijn we er dus op gericht om op een juiste, oprechte en goed geïnformeerde manier waarheid te leren doorgronden met het doel om hier ook naar te gaan leven. Zo kunnen we een waar en vredevol mens worden door onwaarheid en onwetendheid achter te laten.

In de Universana-satsangs komt ter sprake wat van belang is om een innerlijke bevrijding te realiseren. We bekijken onze vele innerlijke houdingen. We bekijken datgene wat een innerlijk bevrijding in de weg staat en vaak compleet blokkeert. We bespreken en bestuderen de ‘handleiding’ (of weg) die leidt naar een leven in waarheid en vreugdevolle zelfexpressie. Zo komen we in vrede met onszelf en met de wereld om ons heen.
De uitgangspunten die we hierin volgen zijn die van De Vierde Weg (Gurdjieff & Ouspensky) en de Vedische filosofie (Advaita Vedanta).
Het enige wat je nodig hebt voor deze satsangs is jouw verlangen om jezelf en jouw essentie te leren kennen, waaruit dan bereidheid en overgave ontstaat om je geest diepgaand te zuiveren. Dit gebeurt in een Stilte die er altijd is, hoeveel beweging je ook ervaart.

De Universana-satsangs brengen je een ontmoeting met jouZelf, jouw zuivere geïndividueerde essentie, in de realisatie dat jij Dat bent en daar altijd in zal kunnen verblijven, wat je ook doet, denkt of voelt. Zo kom je tot zelfrealisatie in volle zelfexpressie en bloei.

Lees hier meer over de inhoud

vergina-star-vector

 

  • Sat staat voor de ware Essentie die onveranderlijk en ondeelbaar is. Sat is in het Sanskriet dan ook de wortel van veel woorden en begrippen die staan voor waarheid en eerlijkheid.
    (Sanskriet: सत्) 
  • Sangha staat voor samenzijn in waarheid, of voor een gemeenschap van beoefenaars van de weg naar waarheid, en dus voor bijeenkomsten rond een gids, leraar of school.
    (Sanskriet: संघ)
  • Satsang betekent dus: onder leiding verenigd zijn in waarheid, gericht op het doorgronden van waarheid.
    (Sanskriet: सत्सङ्ग)
  • Universana betekent: gezond (sana) gekeerd (versa) naar het Ene (Uni)

 

vergina-star-vector

© Michiel Koperdraat